Χρηματοδότηση, δανεισμός και επιτόκια

Με ποιον τρόπο πρέπει να λειτουργούν για μια σύγχρονη επιχείρηση η χρηματοδότηση, ο δανεισμός και τα επιτόκια που τον συνοδεύουν;

Η χρηματοδότηση, ο δανεισμός και τα επιτόκια είναι ιδιαίτερα παρεξηγημένες έννοιες ως προς τη χρήση τους ως εργαλεία στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Αυτό συμβαίνει, γιατί η χρηματοδότηση αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία (τζάμπα χρήμα), ενώ ο δανεισμός ως ανάγκη (τζάμπα κατάρα). Φυσικά και τα επιτόκια κυμαίνονται ανάλογα με το αν είναι ευκαιρία ή κατάρα το ποσό που θα διαχειριστούμε. Στα μαθήματα του the αriston project, αυτό που μαθαίνει ο μικρός επιχειρηματίας είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει πάντα κάποιο τίμημα.

Στην περίπτωση του δανεισμού, λοιπόν, οφείλουμε να τον διαχειριστούμε ως ένα παραγωγικό κέντρο κόστους. Δεν προβαίνουμε σε δανεισμό την ύστατη στιγμή, όταν πραγματικά νιώθουμε τη «θηλιά» να σφίγγει τον λαιμό μας. Στον δανεισμό προβαίνουμε, όταν θέλουμε να κάνουμε μία επένδυση και τον υπολογίζουμε, όπως υπολογίζουμε και τους ανθρώπινους πόρους μας. Κοινώς, στον σχεδιασμό των κέντρων κόστους μας, καταλαμβάνει ένα συγκεκριμένο ποσοστό, το οποίο είναι παραγωγικό και το οποίο αποσβένεται ανάλογα με την παραγωγικότητά του. Έτσι, καταλαβαίνουμε ότι το θέμα του επιτοκίου, αν διαχειριζόμαστε τον δανεισμό με αυτό τον τρόπο, δεν παίζει και τόσο μεγάλο ρόλο. Απλά εκμεταλλευόμαστε τον ανταγωνισμό στην αγορά και παίρνουμε αυτό που μας συμφέρει περισσότερο.

Από την άλλη μεριά, το θέμα της χρηματοδότησης είναι ύπουλο, ειδικά σήμερα με όλα τα χρηματοδοτικά πακέτα που δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους φορείς, τα οποία διαχειριζόμαστε ως «τζάμπα χρήμα». Αυτό που ξεχνάμε είναι ότι δεν υπάρχει πραγματικά «τζάμπα χρήμα» στην αγορά. Ειδικά οι Start-Up και οι υφιστάμενες επιχειρήσεις, που θέλουν να κάνουν κάποιο νέο άνοιγμα, πρέπει να γνωρίζουν ότι όλοι οι φορείς, οι οποίοι προσφέρουν κάποια χρηματοδοτικά πακέτα, θέτουν και κάποιους όρους.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα περισσότερα πακέτα, απ’ τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης παλιότερα και τα ΕΣΠΑ αργότερα, θα θέσουν, για παράδειγμα, τον όρο ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη νομική μορφή της επιχείρησής μας. Αυτό, σε μια επιχείρηση που αναπτύσσεται, μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά εμπόδια στο μέλλον.

Δεν είναι κακό ένας φορέας, ο οποίος δίνει χρήμα στην αγορά, να θέτει όρους. Αυτό που είναι πολύ κακό είναι να μην έχει την επίγνωση ο επιχειρηματίας, ο οποίος θα προβεί σε χρηματοδότηση, ότι όπου υπάρχει μια ευκαιρία, υπάρχει πάντα και κάποιος όρος.

Απόσπασμα από το radio course του κ. Γιάννη Στεργή, President & CEO, hyphen SA, για την εκπομπή protifora αriston project

 

Copyright © 2017 Yannis Stergis
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια του Γιάννη Στεργή.