Ό,τι δε βρίσκουμε, το φτιάχνουμε ή… η λύση σε κάθε κρίση

Η φράση «Ό,τι δε βρίσκουμε, το φτιάχνουμε» είναι το κεντρικό μότο της the αriston project. Και αυτό δεν είναι κάτι εφικτό μόνο στις μέρες μας. Είναι εφικτό πάντα. Απλά υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι η παραδοχή των τεσσάρων πυλώνων της the αriston project, οι οποίοι είναι η ανάπτυξη της συνέπειας, η ανάπτυξη της επίγνωσης στις αξίες των κέντρων κόστους, η ανάπτυξη της αξίας και της επίγνωσης του απολογισμού, δηλαδή του να κρίνουμε εκ του αποτελέσματος, και φυσικά η μέριμνα για διαρκώς αυξανόμενο και επικαιροποιημένο γνωστικό φορτίο. Πρόκειται για την ετικέτα της ίδιας της επιχειρηματικότητας και δη της εγγενούς ατομικής επιχειρηματικότητας.

Ένας νέος άνθρωπος που θα βγει σύντομα στην αγορά εργασίας, αλλά κι ένας υπάρχων επιχειρηματίας ή μεγαλύτερος σε ηλικία εργοδοτούμενος που θέλει να «διορθώσει» τη θέση του στην αγορά εργασίας και τις πρακτικές του, θα πρέπει να μυηθεί σε αυτούς τους τέσσερις πυλώνες και να πιστέψει ότι οι λύσεις που διατίθενται δεν είναι οι μόνες στις οποίες μπορούμε να βασιστούμε. Μπορούμε να δημιουργήσουμε λύσεις, τόσο εργασιακές όσο και από άποψη ευρεσιτεχνίας και πρακτικών συνεργασίας, και στο τέλος λύσεις επιβίωσης, ώστε να δούμε τη ζωή ακόμα πιο διευρυμένα, μέσα από τους τέσσερις πυλώνες της εγγενούς ατομικής επιχειρηματικότητας της the αriston project.

Απόσπασμα από ραδιοφωνικό στιγμιότυπο του κ. Γιάννη Στεργή, President & CEO hyphen SA, για την εκπομπή protifora αriston project.

 

Copyright © 2017 Yannis Stergis
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια του Γιάννη Στεργή.