Δελτίο Τύπου: Αναγνώριση της MP Balatsinos από το Τhe αriston project


Δελτίο Τύπου

Αναγνώριση της MP Balatsinos από το Τhe αriston project

Φωτογραφία από τις εγκαταστάσεις του Warehouse 7-Supreme Fitness Center, όπου ο κ. Γιάννης Στεργής, πρόεδρος της hyphen SA παρακολούθησε και αξιολόγησε την εκπαιδευτική μεθοδολογία της MP Balatsinos.

Το The αriston project, Βρετανικός φορέας εκπαιδευτικής τεχνογνωσίας, με μεγάλες συνεργασίες με εκπαιδευτικούς φορείς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης διεθνώς, αναγνώρισε την MP Balatsinos ως εκπαιδευτικό φορέα και ανέλαβε την αξιολόγηση των δομών και της εν γένει λειτουργίας της. Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι η MP Balatsinos, ως μια πρωτοπόρος εταιρία διοργάνωσης σεμιναρίων, να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες της με βάση τα πρότυπα μεγάλων εκπαιδευτικών φορέων και πανεπιστημίων του εξωτερικού.

Η MP Balatsinos Fitness, κατά τη διάρκεια των 7 ετών λειτουργίας της, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης γυμναστών μέσω των διεθνών συνεργασιών αλλά και της υψηλής κατάρτισης του εκπαιδευτικού προσωπικού της. Πέρα από την εκπαιδευτική της δράση η MP Balatsinos έχει μπει δυναμικά στο χώρο του Management υφιστάμενων επιχειρήσεων ευεξίας και άσκησης, έχοντας αναλάβει τη διαχείριση του πιο πολυτελούς Fitness & Welness area στη Θεσσαλονίκη, του Spa του ξενοδοχείου Nikopolis.

Λίγα λόγια για τη the αriston project

Αντικείμενο του βρετανικού φορέα εκπαιδευτικής τεχνογνωσίας the αriston project Ltd αποτελεί η επαγγελματική αριστεία στο μέλλον της εργασίας και η ανάπτυξη και πιστοποίηση των Δεξιοτήτων 2020.

Στα προγράμματα κατάρτισης, ανάπτυξης και πιστοποίησης της the αriston project έχουν ενταχθεί από το 2012 εκατοντάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες με θεαματικά αποτελέσματα εν μέσω της κρίσης.

Στην Ελλάδα και την Κύπρο η the αriston project εκπροσωπείται από την hyphen SA.