Εκπαίδευση, απασχολησιμότητα, ανεργία στην μετά την πανδημία δεκαετία – Brick in the wall #1

Τί είναι τελικά η εκπαίδευση; Πώς συγκρίνεται η εκπαίδευση στην Αγγλία με αυτή στην Ελλάδα; Ποιους αφορά μια τέτοια σύγκριση; Ορίζει ο εκπαιδευτικός, ο γονέας, και ο εργοδότης την εκπαίδευση με τον ίδιο τρόπο; Τί να σπουδάσει σήμερα ένα παιδί για να βρει δουλειά σε πέντε χρόνια και ποιο θα είναι το πρόσωπο της ανεργίας τότε; Η Dr. Lina Varotsi, Ambassador of Education για το The αriston Project και διευθύντρια του κέντρου δια βίου μάθησης της Hyphen SA και εγώ ξεκινάμε μια σειρά podcast για το σπίτι μας, το πεδίο μας, την εκπαίδευση. Πρόκειται για περιεχόμενο που θα απασχολήσει αρμόδιους και μη στους καιρούς που έρχονται και αφορά εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και των ειδικοτήτων, γονείς και μαθητές.