Αν το όχι είναι όχι, το μη όχι είναι ναι;

Είμαι ταγμένος στη μη βία, αφοσιωμένος στο ρόλο της παιδείας και της εκπαίδευσης, και σ’ εκείνον τον άλλο ρόλο των γονέων